Velkommen til Beboerprojekt Puls

Velkommen til Beboerprojekt Puls

Velkommen til Beboerprojekt Puls

Velkommen til Beboerprojekt Puls

Beboeraktivitet i Nordvest

Trivsel, tryghed og fællesskab er det bærende i vores arbejde, hvilket afspejler mange af vores beboerrettede aktiviteter. Her kan du læse om nogle af de aktiviteter, vi har i Puls. For aktuelle nyheder må du holde dig orienteret på vores facebook-side.

Fællesspisning

Hver torsdag kl. 16-18 er der fællesspisning i afdeling 33. Fællesspisningen er et tilbud til alle beboere i afdeling 33 om at komme og lære nye naboer at kende over et billigt måltid mad.

I vinterhalvåret foregår fælles spisningen indendørs i afdelingens festlokale på adressen Frederiksborgvej 106. bagsiden. I sommerhalvåret foregår fællesspisningen udendørs ved boldburet i afdeling 33, ligeledes ved bagsiden af Frederiksborgvej 106.

Aktiviteten foregår i samme tidsrum som der er børne-ungeaktivitet i afdelingen.

 

Beboercafé v/sociale viceværter

De sociale viceværter driver en beboercafé for voksne enlige bosiddende i helhedsplanens afdelinger. Beboercaféen er et tilbud til voksne, der mangler kontakt og fællesskab til andre voksne. Beboercaféen tilbyder lidt let lunt til 5 kr. Der er gratis kaffe og te. Alt efter ønske inviteres andre aktører med. Caféen har åbent hver torsdag kl. 12-14 i Ansgar kirkes lokaler på hjørnet af Bogfinkevej og Rørsangervej. 

 

Plantekasser

Vi har været involveret i to forskellige typer af plantekasseprojekter:

Det ene kalder vi naboskabshaverne, og består af ml. 15-20 plantekasser bygget op omkring en tidligere petanquebane. Naboskabshaverne er vokset ud fra et ønske fra beboerne om aktiviteter der havde med jord, fysisk arbejde og fællesskab at gøre. Naboskabshaverne er forankret ved en havegruppe der mødes og beslutter hvordan fællesskabet skal fungere.

Det andet projekt vi har været involveret i, er projektet "Sangergården – den spiselige afdeling". Med projektet har Beboerprojekt Puls været med til at sætte flere tiltag i gang, som både har skabt ejerskab og engagement, større fællesskab og kendskab på tværs af deltagerne i afdelingen. Af konkrete aktiviteter kan nævnes plantekasser, beplantning i cognactønder, opsætning af drivhus og fælles spisning. Projektet er afsluttet og evalueret i en lille rapport som du kan finde herunder. En havegruppe forankret blandt beboerne i den pågældende afdeling fortsætter aktiviteterne.


Havegruppen i Sangergården


Naboskabshaver på Stærevej


Beboerprojekt Puls faciliterer fællesspisning


Beboerprojekt Puls har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen på Vestergårdsvej og Områdefornyelsen Fuglekvarteret gennemført markedsdag og gadefest på Stærevej.

I samarbejde med Områdefornyelse Fuglekvarteret,
Bispebjerg Lokaludvalg og SAB har beboere i
Fynshuse etableret en forhave til glæde for alle
i afdelingen.

 

 

 

 

Adresse:

Smedetoften 14 1. sal, 2400 København NV. Telefon: 2491 6616

I samarbejde med:

Logoer

      

TYPO3 CMS