TILBUD TIL FAMILIER

Beboerprojekt Puls har et stort fokus på det gode familieliv og arbejder for at understøtte forældre i det gode samarbejde med børn, skole og aktiviteter. Vi ønsker at skabe fællesskaber, hvor der kan dannes netværk og deles erfaringer på tværs af afdelingerne 

Dette gør vi igennem nedenstående tilbud og aktiviteter, der henvender sig til familier i lokalområdet.

Sammen på plænen

Hver torsdag fra slutningen af marts måned mødes vi på det grønne areal mellem Magistervej og Bogtrykkervej (Grønningen) for at lave forskellige hyggelige aktiviteter. Vi spiller f.eks. bold, flyver med drage eller spiller forskellige spil. Det er både for børn, unge og voksne. 

Sammen på Plænen er et samarbejde mellem Beboerprojekt Puls og fritidsinstitutionen Uglen.

Fra april til og med oktober er der åbent hver torsdag kl. 16-18. Hold øje med opslag.

Fædre i Fokus

Gruppen af fædre laver aktiviteter for børn og unge i området og mødes hver onsdag for at udveksle erfaringer om at være far, at være aktiv i lokalområdet med meget mere. Der er en gruppe i området omkring Tagensbo skole og en gruppe i Fuglekvarteret. Alle er velkomne. Kontakt Familie- og netværkskoordinator Bent Haagensen (40 21 73 81).  

Bydelsmødre

Bydelsmødrene er frivillige kvinder der støtter andre kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier. Som bydelsmor gennemgår man en kort uddannelse, hvor der bl.a. undervises i godt familieliv, sundhed, kost og det danske samfund.

Bydelsmødrene i Nordvest snakker bl.a. med kvinder der bor i lokalområdet omkring forskellige problemer, som kvinderne er optagede af. De fungerer som brobyggere mellem kvinderne og kommunen, og de arrangerer forskellige sociale aktiviteter for beboerne.

I beboerprojekt Puls er tre hold bydelsmødre nu blevet uddannet, det seneste i foråret 2019.

Du kan læse mere om bydelsmødrene på Bydelsmødrenes landsorganisations hjemmeside: https://bydelsmor.dk/

 

KONTAKT

MARLENE NA-YUNG CUNLIFFE

Familie- og frivilligkoordinator 

Mail: mcu@aab.dk

Tlf.: 51 37 06 64

BENT HAAGENSEN

Familie- og netværkskoordinator

Mail: bha@aab.dk

Tlf.: 40 21 73 81

Smedetoften 14 1. sal
2400 København NV
Telefon: 24 91 66 16

      

TYPO3 CMS